ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
นักวิจัย : อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ . (2561). การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ . 2561. "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ . "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ . การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ รายวิชากลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.