ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทักษะการสร้างต้นแบบหุ่นจำลองจากปูนปลาสเตอร์ โดยการสาธิต ในรายวิชา การทำหุ่นจำลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทักษะการสร้างต้นแบบหุ่นจำลองจากปูนปลาสเตอร์ โดยการสาธิต ในรายวิชา การทำหุ่นจำลอง
นักวิจัย : อ.อิษฎ์ รานอก
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ.อิษฎ์ รานอก . (2561). การพัฒนาทักษะการสร้างต้นแบบหุ่นจำลองจากปูนปลาสเตอร์ โดยการสาธิต ในรายวิชา การทำหุ่นจำลอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.อิษฎ์ รานอก . 2561. "การพัฒนาทักษะการสร้างต้นแบบหุ่นจำลองจากปูนปลาสเตอร์ โดยการสาธิต ในรายวิชา การทำหุ่นจำลอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.อิษฎ์ รานอก . "การพัฒนาทักษะการสร้างต้นแบบหุ่นจำลองจากปูนปลาสเตอร์ โดยการสาธิต ในรายวิชา การทำหุ่นจำลอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
อ.อิษฎ์ รานอก . การพัฒนาทักษะการสร้างต้นแบบหุ่นจำลองจากปูนปลาสเตอร์ โดยการสาธิต ในรายวิชา การทำหุ่นจำลอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.