ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วศ 501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วศ 501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
นักวิจัย : ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ . (2561). การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วศ 501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ . 2561. "การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วศ 501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ . "การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วศ 501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ . การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา วศ 501112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนสอนเพื่อน ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.