ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสื่อการสอนชุดอุปกรณ์จำลองการทำงานกระบวนการรัฐจักรโรงจักรต้นกำลังของ รายวิชา วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสื่อการสอนชุดอุปกรณ์จำลองการทำงานกระบวนการรัฐจักรโรงจักรต้นกำลังของ รายวิชา วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง
นักวิจัย : อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์
คำค้น : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , การเรียนรู้ , วิศวกรรม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ . (2561). การสร้างสื่อการสอนชุดอุปกรณ์จำลองการทำงานกระบวนการรัฐจักรโรงจักรต้นกำลังของ รายวิชา วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ . 2561. "การสร้างสื่อการสอนชุดอุปกรณ์จำลองการทำงานกระบวนการรัฐจักรโรงจักรต้นกำลังของ รายวิชา วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.
อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ . "การสร้างสื่อการสอนชุดอุปกรณ์จำลองการทำงานกระบวนการรัฐจักรโรงจักรต้นกำลังของ รายวิชา วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 2561. Print.
อ.ภาณุวัฒน์ หุ่นพงษ์ . การสร้างสื่อการสอนชุดอุปกรณ์จำลองการทำงานกระบวนการรัฐจักรโรงจักรต้นกำลังของ รายวิชา วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี; 2561.