ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากมันสำปะหลังที่ผ่านการหมักโดยใช้แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากมันสำปะหลังที่ผ่านการหมักโดยใช้แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร
นักวิจัย : ชาญณรงค์ ชมนาวัง
คำค้น : การหมัก , แลคติคแอซิดแบคทีเรีย , อุตสาหกรรมอาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กรรณิการ์ ห้วยแสน , หนูเดือน สาระบุตร , สุภาพร พุ่มริ้ว
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/297035
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญณรงค์ ชมนาวัง . (2554). คุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากมันสำปะหลังที่ผ่านการหมักโดยใช้แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
ชาญณรงค์ ชมนาวัง . 2554. "คุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากมันสำปะหลังที่ผ่านการหมักโดยใช้แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
ชาญณรงค์ ชมนาวัง . "คุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากมันสำปะหลังที่ผ่านการหมักโดยใช้แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2554. Print.
ชาญณรงค์ ชมนาวัง . คุณลักษณะของแป้งและสตาร์ชจากมันสำปะหลังที่ผ่านการหมักโดยใช้แลคติคแอซิดแบคทีเรีย และการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน; 2554.