ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กลไกการระเหยน้ำวัตถุดิบของเหลวที่ใช้กับ เครื่องพ่นฝอยสำหรับการผลิตผงแห้งมูลค่าสูง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กลไกการระเหยน้ำวัตถุดิบของเหลวที่ใช้กับ เครื่องพ่นฝอยสำหรับการผลิตผงแห้งมูลค่าสูง
นักวิจัย : Boris Golman
คำค้น : การอบแห้งแบบพ่นฝอย , งานอุตสาหกรรม , แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296781
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
Boris Golman . (2557). การวิเคราะห์กลไกการระเหยน้ำวัตถุดิบของเหลวที่ใช้กับ เครื่องพ่นฝอยสำหรับการผลิตผงแห้งมูลค่าสูง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
Boris Golman . 2557. "การวิเคราะห์กลไกการระเหยน้ำวัตถุดิบของเหลวที่ใช้กับ เครื่องพ่นฝอยสำหรับการผลิตผงแห้งมูลค่าสูง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
Boris Golman . "การวิเคราะห์กลไกการระเหยน้ำวัตถุดิบของเหลวที่ใช้กับ เครื่องพ่นฝอยสำหรับการผลิตผงแห้งมูลค่าสูง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557. Print.
Boris Golman . การวิเคราะห์กลไกการระเหยน้ำวัตถุดิบของเหลวที่ใช้กับ เครื่องพ่นฝอยสำหรับการผลิตผงแห้งมูลค่าสูง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2557.