ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม
นักวิจัย : คลอเคลีย วจนะวิชากร
คำค้น : อุตสาหกรรมการจัดขนาดการผลิต , อัลกอริทึม , ซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัยรัตน์ ธรณี , ปิยภัทร โกษาพันธุ์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296681
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คลอเคลีย วจนะวิชากร . (2554). การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
คลอเคลีย วจนะวิชากร . 2554. "การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.
คลอเคลีย วจนะวิชากร . "การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554. Print.
คลอเคลีย วจนะวิชากร . การพัฒนาระบบวางแผนการผลิตที่เหมาะสม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี; 2554.