ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน เพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน เพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม
นักวิจัย : วิทยา เมฆขำ
คำค้น : การควบคุมกระบวนการผลิต , มาตรฐานผลิตภัณฑ์ , น้ำตาลมะพร้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296578
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทยา เมฆขำ . (2554). การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน เพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วิทยา เมฆขำ . 2554. "การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน เพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
วิทยา เมฆขำ . "การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน เพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554. Print.
วิทยา เมฆขำ . การพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำตาลมะพร้าวของชุมชน เพื่อยกระดับสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ในจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2554.