ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการวิเคราะห์สถิติสำหรับการวางแผนการทดลองทางเกษตร โดยใช้โปรแกรม R บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการวิเคราะห์สถิติสำหรับการวางแผนการทดลองทางเกษตร โดยใช้โปรแกรม R บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นักวิจัย : สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
คำค้น : การวิเคราะห์ค่าสถิติ , โปรแกรม R , เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชูเกียรติ ผุดพรมราช
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296577
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ . (2554). การพัฒนาการวิเคราะห์สถิติสำหรับการวางแผนการทดลองทางเกษตร โดยใช้โปรแกรม R บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ . 2554. "การพัฒนาการวิเคราะห์สถิติสำหรับการวางแผนการทดลองทางเกษตร โดยใช้โปรแกรม R บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ . "การพัฒนาการวิเคราะห์สถิติสำหรับการวางแผนการทดลองทางเกษตร โดยใช้โปรแกรม R บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554. Print.
สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ . การพัฒนาการวิเคราะห์สถิติสำหรับการวางแผนการทดลองทางเกษตร โดยใช้โปรแกรม R บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา; 2554.