ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
นักวิจัย : สมัย ศิริทองถาวร
คำค้น : เกณฑ์ปกติ , พัฒนาของเด็กไทย , การเปรียบเทียบเกณฑ์ปกติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ภิญโญ อิสพงศ์ , วาสนาเกษมสุข , สุรีรักษ์ พิลา , นงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ , อัศวิน นาคพงศ์พันธ์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมัย ศิริทองถาวร . (2554). การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.
    กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต.
สมัย ศิริทองถาวร . 2554. "การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข".
    กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต.
สมัย ศิริทองถาวร . "การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข."
    กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต, 2554. Print.
สมัย ศิริทองถาวร . การศึกษาเกณฑ์ปกติด้านพัฒนาการของเด็กไทยวัยแรกเกิด - 5 ปี โดยใช้แบบประเมินพัฒนาการเด็กกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพมหานคร : กรมสุขภาพจิต; 2554.