ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นัฎฐิกา นวพันธุ์
คำค้น : สวนสราญรมย์ , วัฒนธรรมของตะวันตก , กิจกรรมของราชวงศ์และชนชั้นสูง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : คุ้มพงศ์ หนูบรรจง
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/296188
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัฎฐิกา นวพันธุ์ . (2557). การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นัฎฐิกา นวพันธุ์ . 2557. "การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นัฎฐิกา นวพันธุ์ . "การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557. Print.
นัฎฐิกา นวพันธุ์ . การศึกษาการใช้พื้นที่แบบสวนสาธารณะตะวันตกในประเทศไทยยุคแรก จากมุมมองประวัติศาสตร์ : กรณีศึกษาสวนสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557.