ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในป่าพุจำปีสิรินธร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในป่าพุจำปีสิรินธร
นักวิจัย : นันทนา แจ้งสุวรรณ์
คำค้น : ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ , พืชสมุนไพร , ป่าจำปีสิรินธร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/216991
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นันทนา แจ้งสุวรรณ์ . (2552). การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในป่าพุจำปีสิรินธร.
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
นันทนา แจ้งสุวรรณ์ . 2552. "การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในป่าพุจำปีสิรินธร".
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,.
นันทนา แจ้งสุวรรณ์ . "การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในป่าพุจำปีสิรินธร."
    กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,, 2552. Print.
นันทนา แจ้งสุวรรณ์ . การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของพืชสมุนไพรในป่าพุจำปีสิรินธร. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,; 2552.