ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตามทฤษฏีการดูแลมนุษย์ของ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตามทฤษฏีการดูแลมนุษย์ของ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
นักวิจัย : พวงผกา คำดี , สมัยพร อาขาล , สมศรี ทาทาน
คำค้น : การดูแลมนุษย์
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=66
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงผกา คำดี , สมัยพร อาขาล , สมศรี ทาทาน . (2550). การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตามทฤษฏีการดูแลมนุษย์ของ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
พวงผกา คำดี , สมัยพร อาขาล , สมศรี ทาทาน . 2550. "การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตามทฤษฏีการดูแลมนุษย์ของ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
พวงผกา คำดี , สมัยพร อาขาล , สมศรี ทาทาน . "การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตามทฤษฏีการดูแลมนุษย์ของ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2550. Print.
พวงผกา คำดี , สมัยพร อาขาล , สมศรี ทาทาน . การรับรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตามทฤษฏีการดูแลมนุษย์ของ อาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2550.