ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : กนกวรรณ เอี่ยมชัย , พิมพิมล วงค์ไชยา , จันทร์จิรา อินจีน , แดนชัย ชอบจิตร , เอกพันธ์ คำภีระ
คำค้น : การพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วม , ชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=60
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกวรรณ เอี่ยมชัย , พิมพิมล วงค์ไชยา , จันทร์จิรา อินจีน , แดนชัย ชอบจิตร , เอกพันธ์ คำภีระ . (2555). แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
กนกวรรณ เอี่ยมชัย , พิมพิมล วงค์ไชยา , จันทร์จิรา อินจีน , แดนชัย ชอบจิตร , เอกพันธ์ คำภีระ . 2555. "แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
กนกวรรณ เอี่ยมชัย , พิมพิมล วงค์ไชยา , จันทร์จิรา อินจีน , แดนชัย ชอบจิตร , เอกพันธ์ คำภีระ . "แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2555. Print.
กนกวรรณ เอี่ยมชัย , พิมพิมล วงค์ไชยา , จันทร์จิรา อินจีน , แดนชัย ชอบจิตร , เอกพันธ์ คำภีระ . แนวทางการจัดการสุขภาพเพื่อการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุนชนบ้านเหล่าหมู่ที่ 9 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2555.