ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
นักวิจัย : พร บุญมี , พงศ์พัชรา พรหมเผ่า , กฤตพัทธ์ ฝึกฝน
คำค้น : การสัมผัสสารคัดหลั่ง
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=61
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พร บุญมี , พงศ์พัชรา พรหมเผ่า , กฤตพัทธ์ ฝึกฝน . (2555). อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
พร บุญมี , พงศ์พัชรา พรหมเผ่า , กฤตพัทธ์ ฝึกฝน . 2555. "อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
พร บุญมี , พงศ์พัชรา พรหมเผ่า , กฤตพัทธ์ ฝึกฝน . "อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2555. Print.
พร บุญมี , พงศ์พัชรา พรหมเผ่า , กฤตพัทธ์ ฝึกฝน . อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำของมีคมบาดและการสัมผัสสารคัดหลั่งในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2555.