ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งต้นศรี ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งต้นศรี ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : จันทร์จิรา อินจีน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย
คำค้น : ปัญหาสุขภาพอนามัย
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=50
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จันทร์จิรา อินจีน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . (2554). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งต้นศรี ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
จันทร์จิรา อินจีน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . 2554. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งต้นศรี ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
จันทร์จิรา อินจีน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งต้นศรี ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2554. Print.
จันทร์จิรา อินจีน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัย บ้านทุ่งต้นศรี ตาบลห้วยลาน อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2554.