ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างความเข้มแข็งของชุนชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างความเข้มแข็งของชุนชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักวิจัย : โสภาพร พันธุลาวัณย์ , สิริสุดา เตชะวิเศษ , ปภัชญา ธัญปานสิน , วรรณิภา เย็นใจ , กนกวรรณ เอี่ยมชัย
คำค้น : ความเข้มแข็งของชุนชน , ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=100
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสภาพร พันธุลาวัณย์ , สิริสุดา เตชะวิเศษ , ปภัชญา ธัญปานสิน , วรรณิภา เย็นใจ , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . (2557). การสร้างความเข้มแข็งของชุนชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
โสภาพร พันธุลาวัณย์ , สิริสุดา เตชะวิเศษ , ปภัชญา ธัญปานสิน , วรรณิภา เย็นใจ , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . 2557. "การสร้างความเข้มแข็งของชุนชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
โสภาพร พันธุลาวัณย์ , สิริสุดา เตชะวิเศษ , ปภัชญา ธัญปานสิน , วรรณิภา เย็นใจ , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . "การสร้างความเข้มแข็งของชุนชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2557. Print.
โสภาพร พันธุลาวัณย์ , สิริสุดา เตชะวิเศษ , ปภัชญา ธัญปานสิน , วรรณิภา เย็นใจ , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . การสร้างความเข้มแข็งของชุนชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2557.