ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา
นักวิจัย : สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงค์ไชยา , ดลนภา หงษ์ทอง , จันทรา จันทร์สุภาเสน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย
คำค้น : อาหารและโภชนาการ ,จังหวัดพะเยา
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=103
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงค์ไชยา , ดลนภา หงษ์ทอง , จันทรา จันทร์สุภาเสน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . (2557). ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงค์ไชยา , ดลนภา หงษ์ทอง , จันทรา จันทร์สุภาเสน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . 2557. "ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงค์ไชยา , ดลนภา หงษ์ทอง , จันทรา จันทร์สุภาเสน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . "ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2557. Print.
สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ , พิมพิมล วงค์ไชยา , ดลนภา หงษ์ทอง , จันทรา จันทร์สุภาเสน , กนกวรรณ เอี่ยมชัย . ความต้องการข้อมูลองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการของชุมชนในจังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2557.