ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบในการป้องกัน ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อคู่สมรสที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา

หน่วยงาน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบในการป้องกัน ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อคู่สมรสที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา
นักวิจัย : ดลนภา หงษ์ทอง
คำค้น : ความรุนแรง,คู่สมรส
หน่วยงาน : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://mis.bcnpy.ac.th/webapp/research/index.php?case=view&se=5&id=76
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลนภา หงษ์ทอง . (2558). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบในการป้องกัน ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อคู่สมรสที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
ดลนภา หงษ์ทอง . 2558. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบในการป้องกัน ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อคู่สมรสที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา.
ดลนภา หงษ์ทอง . "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบในการป้องกัน ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อคู่สมรสที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา, 2558. Print.
ดลนภา หงษ์ทอง . การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบในการป้องกัน ปัญหาการกระทําความรุนแรงต่อคู่สมรสที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา; 2558.