ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของภัยธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของภัยธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์
นักวิจัย : มันทนา พฤกษะวัน , วนิดา สุขสุวรรณ
คำค้น : กรมอุตุนิยมวิทยา , พยากรณ์อากาศ , ภูมิอากาศ , อุณหภูมิ , ภัยธรรมชาติ
หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : https://www.tmd.go.th/info/sec_listpublication16_n.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าความเป็นมา ของความก้าวหน้าทางวิชาการอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากความเชื่อถือของมนุษย์ที่มีต่อภัยธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะด้านอุตุนิยมวิทยา ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเกิดศาสนาต่าง ๆ ขึ้นในโลก

บรรณานุกรม :
มันทนา พฤกษะวัน , วนิดา สุขสุวรรณ . (2535). อิทธิพลของภัยธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
มันทนา พฤกษะวัน , วนิดา สุขสุวรรณ . 2535. "อิทธิพลของภัยธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
มันทนา พฤกษะวัน , วนิดา สุขสุวรรณ . "อิทธิพลของภัยธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535. Print.
มันทนา พฤกษะวัน , วนิดา สุขสุวรรณ . อิทธิพลของภัยธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา; 2535.