ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของลมมรสุมที่มีต่อประเทศพม่าและไทย

หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของลมมรสุมที่มีต่อประเทศพม่าและไทย
นักวิจัย : มันทนา พฤกษะวัน
คำค้น : กรมอุตุนิยมวิทยา , พยากรณ์อากาศ , ภูมิอากาศ , อุณหภูมิ , ฤดูร้อน
หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : https://www.tmd.go.th/info/sec_listpublication14_n.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้เป็นการค้นคว้า วิเคราะห์ลักษณะอากาศของสหภาพพม่าและประเทศไทย ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และช่วงเปลี่ยนฤดูมรสุม เพื่อประโยชน์ด้านการพยากรณ์อากาศระยะนานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษานี้ได้วิเคราะห์ปริมาณฝนเฉลี่ยรายเดือนของพม่าและไทย เพื่อแจกแจงถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดฝนตกในแต่ละฤดูกาล จากการศึกษาค้นคว้านี้สรุปได้ว่าอิทธิพล ของลมมรสุมที่มีต่อลักษณะอากาศของพม่าและไทยจะมีความคล้ายคลึงกันมาก

บรรณานุกรม :
มันทนา พฤกษะวัน . (2535). อิทธิพลของลมมรสุมที่มีต่อประเทศพม่าและไทย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
มันทนา พฤกษะวัน . 2535. "อิทธิพลของลมมรสุมที่มีต่อประเทศพม่าและไทย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
มันทนา พฤกษะวัน . "อิทธิพลของลมมรสุมที่มีต่อประเทศพม่าและไทย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535. Print.
มันทนา พฤกษะวัน . อิทธิพลของลมมรสุมที่มีต่อประเทศพม่าและไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา; 2535.