ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลูกเห็บตกในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2537

หน่วยงาน กรมอุตุนิยมวิทยา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลูกเห็บตกในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2537
นักวิจัย : วนิดา สุขสุวรรณ , วาสนา วงษ์รัตน์ , แสงระวี สิทธิชีวภาค
คำค้น : กรมอุตุนิยมวิทยา , พยากรณ์อากาศ , ภูมิอากาศ , อุณหภูมิ , ฤดูร้อน , ลูกเห็บ
หน่วยงาน : กรมอุตุนิยมวิทยา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : https://www.tmd.go.th/info/sec_listpublication13_n.html
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิเคราะห์ในเอกสารเล่มนี้ เป็นการศึกษาในช่วงที่เกิดพายุฤดูร้อนของปี 2537 โดยเลือกช่วงที่มีลูกเห็บตกลงมาด้วย 2 ช่วง เนื่องด้วยการที่มีลูกเห็บตกลงมาด้วยนั้น เป็นการเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรง มีลมกระโชกฉับพลัน อาจมีฟ้าผ่าร่วมด้วย ซึ่งทำความเสียหายอย่างมากแก่ทรัพย์สิน รวมทั้งชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยงได้ จากการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา สรุปสาเหตุสำคัญได้ว่า การเกิดพายุฤดูร้อน เนื่องจากการที่อุณหภูมิได้เพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันหลายวัน และเมื่อมีบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรง จากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมประเทศไทยในช่วงนั้น ประกอบกับถ้ามีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาในประเทศไทยด้วย จะทำให้เกิดลักษณะอากาศที่แปรปรวน และรุนแรงได้มากโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนทุกปี

บรรณานุกรม :
วนิดา สุขสุวรรณ , วาสนา วงษ์รัตน์ , แสงระวี สิทธิชีวภาค . (2537). ลูกเห็บตกในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2537.
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
วนิดา สุขสุวรรณ , วาสนา วงษ์รัตน์ , แสงระวี สิทธิชีวภาค . 2537. "ลูกเห็บตกในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2537".
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา.
วนิดา สุขสุวรรณ , วาสนา วงษ์รัตน์ , แสงระวี สิทธิชีวภาค . "ลูกเห็บตกในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2537."
    กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2537. Print.
วนิดา สุขสุวรรณ , วาสนา วงษ์รัตน์ , แสงระวี สิทธิชีวภาค . ลูกเห็บตกในประเทศไทยช่วงฤดูร้อน พ.ศ. 2537. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา; 2537.