ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส. , SUT-MIWEC: SUT-mobile instant web cluster
นักวิจัย : สมพันธุ์, ชาญศิลป์
คำค้น : เว็บเซิร์ฟเวอร์ , ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7647
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . (2561). รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส..
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . 2561. "รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . "รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561. Print.
สมพันธุ์, ชาญศิลป์ . รายงานการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์เคลื่อนที่พร้อมใช้จาก มทส.. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2561.