ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยเรื่องอากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตร

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยเรื่องอากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตร , Automatic arial vehicle for agricultural applications
นักวิจัย : กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ , พยุงศักดิ์, จุลยุเสน , ชโลธร, ธรรมแท้
คำค้น : อากาศยาน--การออกแบบ , อากาศยานไร้คนขับ
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7646
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บรรณานุกรม :
กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ , พยุงศักดิ์, จุลยุเสน , ชโลธร, ธรรมแท้ . (2561). รายงานการวิจัยเรื่องอากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตร.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ , พยุงศักดิ์, จุลยุเสน , ชโลธร, ธรรมแท้ . 2561. "รายงานการวิจัยเรื่องอากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตร".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ , พยุงศักดิ์, จุลยุเสน , ชโลธร, ธรรมแท้ . "รายงานการวิจัยเรื่องอากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตร."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561. Print.
กนต์ธร, ชำนิประศาสน์ , พยุงศักดิ์, จุลยุเสน , ชโลธร, ธรรมแท้ . รายงานการวิจัยเรื่องอากาศยานอัตโนมัติสำหรับใช้ในการเกษตร. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2561.