ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน
นักวิจัย : ศิริพร โอโกโนกิ
คำค้น : คลอกซาซิลีน , ไดโคลฟีแนค , การถอนฟัน , การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศรีกาญจนา คล้ายเรือง , ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ , พรรณวดี พันธัย , สาครรัตน์ คงขุนเทียน , วุฒินันท์ จตุพศ
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/286031
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศิริพร โอโกโนกิ . (2556). การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิริพร โอโกโนกิ . 2556. "การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ศิริพร โอโกโนกิ . "การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Print.
ศิริพร โอโกโนกิ . การพัฒนาแผ่นฟิล์มข้าวไทยที่ผสมคลอกซาซิลีนและไดโคลฟีแนคและการศึกษาประสิทธิภาพต่อการหายของแผลถอนฟัน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2556.