ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัยการผลิตวัสดุก่อสร้างจากกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้าง

หน่วยงาน คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัยการผลิตวัสดุก่อสร้างจากกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้าง , Wastepaper production from 2 pages reused paper for reduction usage of construction materials
นักวิจัย : สนั่น, ตั้งสถิตย์ , สมพงษ์, น้อยสระแมว
คำค้น : วัสดุก่อสร้าง--การผลิต , วัสดุทางวิศวกรรม , กระดาษใช้แล้ว--การนำกลับมาใช้ใหม่
หน่วยงาน : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://sutir.sut.ac.th:8080/sutir/handle/123456789/7605
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : SUT7-715-46-12-34
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2546

บรรณานุกรม :
สนั่น, ตั้งสถิตย์ , สมพงษ์, น้อยสระแมว . (2561). รายงานการวิจัยการผลิตวัสดุก่อสร้างจากกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้าง.
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สนั่น, ตั้งสถิตย์ , สมพงษ์, น้อยสระแมว . 2561. "รายงานการวิจัยการผลิตวัสดุก่อสร้างจากกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้าง".
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
สนั่น, ตั้งสถิตย์ , สมพงษ์, น้อยสระแมว . "รายงานการวิจัยการผลิตวัสดุก่อสร้างจากกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้าง."
    นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561. Print.
สนั่น, ตั้งสถิตย์ , สมพงษ์, น้อยสระแมว . รายงานการวิจัยการผลิตวัสดุก่อสร้างจากกระดาษใช้แล้ว 2 หน้า เพื่อลดการใช้วัสดุก่อสร้าง. นครราชสีมา : คลังปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี; 2561.