ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
นักวิจัย : เกศศิณี ตระกูลทิวากร
คำค้น : ผู้สูงอายุ , ภาวะอ้วนลงพุง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริพร ตันจอ , พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ , ญาธิปวีร์ ปักแก้ว , เนตรนภิส วัฒนสุชาติ , วาสนา นาราศรี , เพลินใจ ตังคณะกุล , วิชชา ตรีสุวรรณ , อรไท สวัสดิชัยกุล , งามจิตร โล่วิทูร , วริศรา มุสิกชาติ
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/286153
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกศศิณี ตระกูลทิวากร . (2558). ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกศศิณี ตระกูลทิวากร . 2558. "ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกศศิณี ตระกูลทิวากร . "ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558. Print.
เกศศิณี ตระกูลทิวากร . ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2558.