ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน(โกลดิสชาร์จ)มาใช้เแบบ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาของเนยและไส้กรอก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน(โกลดิสชาร์จ)มาใช้เแบบ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาของเนยและไส้กรอก
นักวิจัย : มณชัย เดชสังกรานนท์
คำค้น : พลาสมา โกลดิสชาร์จ เนย ไส้กรอก
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มณชัย เดชสังกรานนท์ . (2560). การนำเทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน(โกลดิสชาร์จ)มาใช้เแบบ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาของเนยและไส้กรอก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . 2560. "การนำเทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน(โกลดิสชาร์จ)มาใช้เแบบ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาของเนยและไส้กรอก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . "การนำเทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน(โกลดิสชาร์จ)มาใช้เแบบ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาของเนยและไส้กรอก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . การนำเทคโนโลยีสะอาดและประหยัดพลังงาน(โกลดิสชาร์จ)มาใช้เแบบ ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาของเนยและไส้กรอก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.