ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตำรับอาหารไทยจากปลานวลจันทร์ทะเล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตำรับอาหารไทยจากปลานวลจันทร์ทะเล
นักวิจัย : จารุณี วิเทศ
คำค้น : ปลานวลจันทร์ อาหาร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จารุณี วิเทศ . (2560). การพัฒนาตำรับอาหารไทยจากปลานวลจันทร์ทะเล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
จารุณี วิเทศ . 2560. "การพัฒนาตำรับอาหารไทยจากปลานวลจันทร์ทะเล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
จารุณี วิเทศ . "การพัฒนาตำรับอาหารไทยจากปลานวลจันทร์ทะเล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
จารุณี วิเทศ . การพัฒนาตำรับอาหารไทยจากปลานวลจันทร์ทะเล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.