ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน
นักวิจัย : ศศิพร ต่ายคำ
คำค้น : การสร้างแบรนด์ ผลไม้แปรรูป วิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ศศิพร ต่ายคำ . (2560). การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ศศิพร ต่ายคำ . 2560. "การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ศศิพร ต่ายคำ . "การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
ศศิพร ต่ายคำ . การพัฒนารูปแบบการสร้างแบรนด์ผลไม้แปรรูปของวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.