ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : นิตยา ทวีชีพ
คำค้น : เสริมสร้างศักยภาพ พัฒนาชุมชน ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิตยา ทวีชีพ . (2560). แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิตยา ทวีชีพ . 2560. "แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
นิตยา ทวีชีพ . "แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
นิตยา ทวีชีพ . แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาชุมชนของผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.