ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เกษตรประณีต องค์ความรู้และการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เกษตรประณีต องค์ความรู้และการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ
นักวิจัย : ธวัชชัย เพ็งพินิจ
คำค้น : เกษตรประณีต องค์ความรู้ เกษตรกรต้นแบบ การพัฒนา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัชชัย เพ็งพินิจ . (2560). เกษตรประณีต องค์ความรู้และการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ธวัชชัย เพ็งพินิจ . 2560. "เกษตรประณีต องค์ความรู้และการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ธวัชชัย เพ็งพินิจ . "เกษตรประณีต องค์ความรู้และการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
ธวัชชัย เพ็งพินิจ . เกษตรประณีต องค์ความรู้และการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.