ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
นักวิจัย : จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์
คำค้น : ธุรกิจครอบครัว การยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขัน เขตเศรษฐกิจพิเศษ
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ . (2560). รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ . 2560. "รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ . "รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์ . รูปแบบการยกระดับมูลค่าเพิ่มในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัวภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.