ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
นักวิจัย : รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล
คำค้น : คุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ นักศึกษาสาขาปฐมวัย มาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล . (2560). การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล . 2560. "การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล . "การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล . การวิจัยและพัฒนาคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยที่สอดคล้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระยะยาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.