ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพการใช้เศษกระดูกอาหารเพื่อลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพการใช้เศษกระดูกอาหารเพื่อลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม
นักวิจัย : ปารินดา สุขสบาย
คำค้น : แคดเมียม ข้าว เศษกระดูกอาหาร ดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปารินดา สุขสบาย . (2560). ศักยภาพการใช้เศษกระดูกอาหารเพื่อลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ปารินดา สุขสบาย . 2560. "ศักยภาพการใช้เศษกระดูกอาหารเพื่อลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
ปารินดา สุขสบาย . "ศักยภาพการใช้เศษกระดูกอาหารเพื่อลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
ปารินดา สุขสบาย . ศักยภาพการใช้เศษกระดูกอาหารเพื่อลดการสะสมของแคดเมียมในข้าวที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.