ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงจากเครื่องเทศ และสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงจากเครื่องเทศ และสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
คำค้น : การทดสอบตลาดเครื่องปรุงสมุนไพรไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ . (2560). การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงจากเครื่องเทศ และสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ . 2560. "การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงจากเครื่องเทศ และสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ . "การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงจากเครื่องเทศ และสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2560. Print.
จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ . การทดสอบตลาดผู้บริโภคและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครื่องปรุงจากเครื่องเทศ และสมุนไพรไทย เพื่อให้เกิดการยอมรับและความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2560.