ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแปรรูปผลแก้วมังกรโดยวิธีการหมัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแปรรูปผลแก้วมังกรโดยวิธีการหมัก
นักวิจัย : มณชัย เดชสังกรานนท์
คำค้น : ผลแก้วมังกร(Dragon fruits) การหมัก(Fermentation) ไวน์ น้ำส้มสายชู(Vinegar) เซลลูโลสจากแบคทีเรีย(Bacterial cellulose) โยเกิร์ต(Yoghurt)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1 รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่างผลแก้วมังกร2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลผลแก้วมังกร3 ศึกษาการผลิตไวน์แก้วมังกรด้วยกระบวนการปลอดสารเคมี 3.1 การเตรียมน้ำแก้วมังกร 3.2 การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมในการหมักไวน์แก้วมังกร 3.3 ศึกษาปริมาณกล้าเชื้อยีสต์ที่เหมาะสม 3.4 ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำแก้วมังกร เปลือกแก้วมังกร 3.5 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหมักไวน์แก้วมังกร 3.6 การวิเคราะห์คุณภาพไวน์แก้วมังกรตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.7 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค4 ศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์แก้วมังกร 4.1 การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์ 4.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตน้ำส้มสายชู 4.3 ศึกษาอัตราการให้อากาศที่เหมาะสมในการหมักน้ำส้มสายชูในถังหมัก ขนาด 20 ลิตร 4.4 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของน้ำส้มสายชูหมักที่ผลิตได้5 ศึกษาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียโดยใช้น้ำแก้วมังกรเป็นวัตถุดิบ 5.1 การเตรียมหัวเชื้อ 5.2 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย 5.3 การศึกษาการขยายขนาดการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรีย

บรรณานุกรม :
มณชัย เดชสังกรานนท์ . (2552). การแปรรูปผลแก้วมังกรโดยวิธีการหมัก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . 2552. "การแปรรูปผลแก้วมังกรโดยวิธีการหมัก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . "การแปรรูปผลแก้วมังกรโดยวิธีการหมัก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2552. Print.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . การแปรรูปผลแก้วมังกรโดยวิธีการหมัก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2552.