ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อซัลโมเนลลาจากผลสุกพิลังกาสา

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อซัลโมเนลลาจากผลสุกพิลังกาสา
นักวิจัย : มณชัย เดชสังกรานนท์
คำค้น : ผงสีธรรมชาติ(Natural Color Powder) ฤทธิ์ต้านเชื้อซัลโมเนลลา(Anti-Salmonella Activity) พิลังกาสา(Ardisia elliptica)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1 รวบรวมข้อมูลและเก็บตัวอย่างผลพิลังกาสา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพิลังกาสา (Ardisia elliptica) จากเอกสารงานวิจัยและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยต่อไป จากนั้นเก็บตัวอย่างผลสุกพิลังกาสา จากภาควิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอ ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นำมาเลือกผลเสียออกแล้วนำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นนำไปแช่แข็งเพื่อรอการทดลองในขั้นต่อไป2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลสุกพิลังกาสา นำผลสุกพิลังกาสาไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ความชื้น เถ้า ไขมัน เส้นใย โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และกรดทั้งหมด (กรดซิตริก) 3 การเตรียมวัตถุดิบสำหรับทำผงสี นำผลพิลังกาสาสุกออกจากตู้แช่แข็ง นำไปวางไว้ที่อุณหภูมิห้องจนกระทั่งน้ำแข็งที่เกาะอยู่บนผลพิลังกาสาละลายออกจนหมด จึงนำมาแยกก้านและสิ่งสกปรกออก นำพิลังกาสาที่ได้มาบีบคั้นด้วยมือแยกส่วนเมล็ดออก (ดัดแปลงจาก กนกรส 2546) นำส่วนที่เหลือไปอบแห้งในตู้อบลมร้อน (tray dryer) ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง นำไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบด แล้วร่อนผ่านตะแกรงร่อนแยกขนาดขนาด 10 เมซ เพื่อแยกเอาสิ

บรรณานุกรม :
มณชัย เดชสังกรานนท์ . (2552). การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อซัลโมเนลลาจากผลสุกพิลังกาสา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . 2552. "การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อซัลโมเนลลาจากผลสุกพิลังกาสา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . "การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อซัลโมเนลลาจากผลสุกพิลังกาสา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2552. Print.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . การพัฒนาผงสีธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อซัลโมเนลลาจากผลสุกพิลังกาสา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2552.