ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์จากผลผักปลังโดยวิธีการหมัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากผลผักปลังโดยวิธีการหมัก
นักวิจัย : มณชัย เดชสังกรานนท์
คำค้น : ผักปลัง การหมัก (Pak Plunk Fermentation)
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเริ่มจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผักปลังจากเอกสารงานวิจัยและสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในวิจัยต่อไป จากนั้นเก็บตัวอย่างผลสุกของ ผักปลังแดง มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและเตรียมเป็นน้ำผักปลังเพื่อมานำมาแปรรูปโดยวิธีการหมัก ดังนี้5.1 ศึกษาการผลิตไวน์จากน้ำผลผักปลังด้วยกระบวนการปลอดสารเคมี5.2 ศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำผลผักปลัง5.3 ศึกษาการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียโดยใช้น้ำผลผักปลังเป็นวัตถุดิบ5.4 ศึกษาการผลิตเครื่องดื่มจากน้ำผลผักปลังเสริมโพรไบโอติก

บรรณานุกรม :
มณชัย เดชสังกรานนท์ . (2551). การใช้ประโยชน์จากผลผักปลังโดยวิธีการหมัก.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . 2551. "การใช้ประโยชน์จากผลผักปลังโดยวิธีการหมัก".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . "การใช้ประโยชน์จากผลผักปลังโดยวิธีการหมัก."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2551. Print.
มณชัย เดชสังกรานนท์ . การใช้ประโยชน์จากผลผักปลังโดยวิธีการหมัก. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2551.