ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : สาวิตร มีจุ้ย
คำค้น : การศึกษานอกระบบ , การศึกษาตามอัธยาศัย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชิน เพ็ชรักษ์ , สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล , พรรณี ใหม่ประสิทธิกุล , วิลาวัลย์ ไชยมงคล , ดวงพร ทนดี , สุภัทรา เกเย็น , อภิชาต อำมาตย์มณี , ณกัญญกร อุปธิ , กนกวรรณ เอี่ยมชัย
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/294056
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาวิตร มีจุ้ย . (2560). การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนาลำปาง.
สาวิตร มีจุ้ย . 2560. "การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนาลำปาง.
สาวิตร มีจุ้ย . "การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนาลำปาง, 2560. Print.
สาวิตร มีจุ้ย . การพัฒนากลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏล้านนาลำปาง; 2560.