ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมกำลังแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์ที่มีการจำกัดกระแสโดยการปรับความถี่ในงานแบบเหนี่ยวนำความร้อนขณะชิ้นงานมีอุณหภูมิกูรี่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมกำลังแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์ที่มีการจำกัดกระแสโดยการปรับความถี่ในงานแบบเหนี่ยวนำความร้อนขณะชิ้นงานมีอุณหภูมิกูรี่
นักวิจัย : สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ
คำค้น : การควบคุมแบบปรับความถี่ , อินเวอร์เตอร์แบบเต็มบริดจ์ชนิดแหล่งจ่ายแรงดัน , การปรับความหนาแน่นของพัลส์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

บทความนี้ได้เสนอการพัฒนาเครื่องเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบแข็งผิวด้วยวงจรอินเวอร์เตอร์แหล่งจ่ายแรงดันชนิดเต็มบริดจ์ที่มีการควบคุมแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์ ร่วมกับการควบคุมแบบปรับความถี่เพื่อจำกัดกระแสขณะชิ้นงานมีอุณหภูมิกูรี่ อินเวอร์เตอร์ทำงานที่ความถี่สูงกว่าเรโซแนนซ์ที่ความถี่ 30-40 กิโลเฮิรตซ์ รับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ที่พิกัดกำลังด้านเข้าที่ 4 กิโลวัตต์ วิธีการควบคุมที่นำเสนอถูกยืนยันจากผลการทดลองจริง

บรรณานุกรม :
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . (2558). การควบคุมกำลังแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์ที่มีการจำกัดกระแสโดยการปรับความถี่ในงานแบบเหนี่ยวนำความร้อนขณะชิ้นงานมีอุณหภูมิกูรี่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . 2558. "การควบคุมกำลังแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์ที่มีการจำกัดกระแสโดยการปรับความถี่ในงานแบบเหนี่ยวนำความร้อนขณะชิ้นงานมีอุณหภูมิกูรี่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . "การควบคุมกำลังแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์ที่มีการจำกัดกระแสโดยการปรับความถี่ในงานแบบเหนี่ยวนำความร้อนขณะชิ้นงานมีอุณหภูมิกูรี่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . การควบคุมกำลังแบบการปรับความหนาแน่นของพัลส์ที่มีการจำกัดกระแสโดยการปรับความถี่ในงานแบบเหนี่ยวนำความร้อนขณะชิ้นงานมีอุณหภูมิกูรี่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2558.