ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์
นักวิจัย : สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ
คำค้น : ดีซี ทู ดีซี , คอนเวอร์เตอร์แบบสองทิศทาง , ดีซีบัส , เซลล์แสงอาทิตย์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้นำเสนอการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสาหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีลักษณะการทำงานของสวิตช์เป็นแบบนำกระแสที่แรงดันเป็นศูนย์ เพื่อช่วยลดการสูญเสีย เพื่อลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพ คอนเวอร์เตอร์ถูกออกแบบให้ทำงานที่ความถี่สวิตช์ 20 กิโลเฮิร์ต ที่กำลังไฟฟ้า 20 วัตต์ การทำงานของคอนเวอร์เตอร์แบบออกเป็น 2 โหมด เพื่อให้วงจรสามารถนำกระแสได้ 2 ทิศทางคือ โหมดที่ทำงานเป็นวงจรลดทอนแรงดันและโหมดวงจรเพิ่มแรงดัน โดยมีเอาพุทต์แรงดันต่ำของโหมดวงจรลดทอนแรงดันเท่ากับ 150 โวลต์และแรงดันสูงของเอาพุทต์ของโหมดวงจรเพิ่มแรงดันเท่ากับ 240 โวลต์ โดยงานวิจัยนี้จะนำเสนอ ทำงานในโหมด ทั้ง 2 โหมดรวมไปถึงการออกแบบและหาค่าอุปกรณ์ของวงจรคอนเวอร์เตอร์

บรรณานุกรม :
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . (2557). วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . 2557. "วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . "วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2557. Print.
สายชล ชุดเจือจีน , วิเชียร หทัยรัตน์ศิริ . วงจรคอนเวอร์เตอร์เรโซแนนซ์แบบสองทิศทางที่มีการควบคุมกระแสโดยการปรับดิวตี้ไซเคิลแบบอสมมาตรสำหรับชาร์จประจุซุปเปอร์คาร์ปาซิเตอร์จากพลังงานแสงอาทิตย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2557.