ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมันเทศพันธุ์โอกุด ปีที 2

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมันเทศพันธุ์โอกุด ปีที 2
นักวิจัย : วัชรี กองแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%94%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%202.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรี กองแก้ว . (2557). การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมันเทศพันธุ์โอกุด ปีที 2.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
วัชรี กองแก้ว . 2557. "การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมันเทศพันธุ์โอกุด ปีที 2".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
วัชรี กองแก้ว . "การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมันเทศพันธุ์โอกุด ปีที 2."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
วัชรี กองแก้ว . การศึกษาหาปริมาณการใช้น้ำของมันเทศพันธุ์โอกุด ปีที 2. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2557.