ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอาคารชลประทานในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่งและการพัดพาตะกอน

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอาคารชลประทานในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่งและการพัดพาตะกอน
นักวิจัย : ชัชชัย เพชรอักษร
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87%20%E0%B8%88.%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชชัย เพชรอักษร . (2557). การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอาคารชลประทานในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่งและการพัดพาตะกอน.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
ชัชชัย เพชรอักษร . 2557. "การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอาคารชลประทานในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่งและการพัดพาตะกอน".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
ชัชชัย เพชรอักษร . "การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอาคารชลประทานในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่งและการพัดพาตะกอน."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
ชัชชัย เพชรอักษร . การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาอาคารชลประทานในแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ การพังทลายของตลิ่งและการพัดพาตะกอน. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2557.