ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง 2557

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง 2557
นักวิจัย : อุรินทร์ โสตรโยม
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุรินทร์ โสตรโยม . (2557). โครงการการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง 2557.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
อุรินทร์ โสตรโยม . 2557. "โครงการการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง 2557".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
อุรินทร์ โสตรโยม . "โครงการการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง 2557."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2557. Print.
อุรินทร์ โสตรโยม . โครงการการคาดการณ์ปริมาณฝนล่วงหน้ารายเดือน กรณีศึกษาจังหวัดระยอง 2557. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2557.