ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิจัย : สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ , เมธาฤทธิ์ แนมสัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%87.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ , เมธาฤทธิ์ แนมสัย . (2558). โครงการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ , เมธาฤทธิ์ แนมสัย . 2558. "โครงการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ , เมธาฤทธิ์ แนมสัย . "โครงการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ , เมธาฤทธิ์ แนมสัย . โครงการศึกษาประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2558.