ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

หน่วยงาน กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
นักวิจัย : สถาบันพัฒนาการชลประทาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://research.arda.or.th/keyin/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สถาบันพัฒนาการชลประทาน . (2558). การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่.
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
สถาบันพัฒนาการชลประทาน . 2558. "การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่".
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา .
สถาบันพัฒนาการชลประทาน . "การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่."
    นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา , 2558. Print.
สถาบันพัฒนาการชลประทาน . การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงช่วงก่อนและระหว่างการก่อสร้างโครงการชลประทาน กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่. นนทบุรี : กรมชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนา ; 2558.