ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลรายการมองเมืองเหนือ ในทรรศนะของประชาชน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลรายการมองเมืองเหนือ ในทรรศนะของประชาชน จังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : จักภพ พานิช
คำค้น : เชียงใหม่ , รายการโทรทัศน์ , รายการมองเมืองเหนือ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/189764
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักภพ พานิช . (2550). ประสิทธิผลรายการมองเมืองเหนือ ในทรรศนะของประชาชน จังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จักภพ พานิช . 2550. "ประสิทธิผลรายการมองเมืองเหนือ ในทรรศนะของประชาชน จังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
จักภพ พานิช . "ประสิทธิผลรายการมองเมืองเหนือ ในทรรศนะของประชาชน จังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2550. Print.
จักภพ พานิช . ประสิทธิผลรายการมองเมืองเหนือ ในทรรศนะของประชาชน จังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2550.