ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน
นักวิจัย : กอบศักดิ์ เกตุเหมือน
คำค้น : ปูม้า , บ่อดิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ก่อเกียรติ กูลแก้ว , สุภาวดี จิตต์หมั่น
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/149404
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน . (2547). การเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา.
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน . 2547. "การเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา.
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน . "การเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา, 2547. Print.
กอบศักดิ์ เกตุเหมือน . การเลี้ยงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ในบ่อดิน. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสงขลา; 2547.