ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : มธุรส สว่างบำรุง
คำค้น : อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น , วัยรุ่น , การจูงใจ [จิตวิทยา]
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รุ่งกานต์ ใจวงศ์ยะ , ไชยา ชวชาติ
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/149403
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มธุรส สว่างบำรุง . (2548). แรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มธุรส สว่างบำรุง . 2548. "แรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
มธุรส สว่างบำรุง . "แรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548. Print.
มธุรส สว่างบำรุง . แรงจูงใจในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.